pEnGeNaLaN PPIK
PPIK kg.Kuala Telemong telah diperkenalkan pada bulan 2/2008.PPIK ini terletak di dalam kawasan surau perumahan kg.kuala telemong.